Η ταχύτερη έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα της τρόικας, θα δημιουργούσε αβεβαιότητες στην άντληση κεφαλαίων και στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, τονίζει ο Moody's.

Σε έκθεσή του με τίτλο «Early Exit From Troika Programme Would Raise Funding and Reform Uncertainties», ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μια γρηγορότερη έξοδος από το πρόγραμμα θα δημιουργούσε χρηματοδοτικά ρίσκα για την Ελλάδα, δεδομένων των υψηλών χρηματοδοτικών της αναγκών για τον επόμενο χρόνο».

Κατά τον Moody's, οι ανάγκες αυτές ανέρχονται στα 20 δισ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβει οικονομική βοήθεια η χώρα από τους επίσημους πιστωτές της.

Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης τονίζει ότι ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων «πιθανόν να επιβραδυνθεί χωρίς τη σύνδεσή τους με τους αυστηρούς όρους που υπάρχουν στο πρόγραμμα».

Όσον αφορά στο πολιτικό ρίσκο, η έκθεση αναφέρει:

«Η πρόσφατη ψήφος εμπιστοσύνης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στις αρχές του 2015, εάν η κυβέρνηση συνεργασίας δεν μπορέσει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των τριών πέμπτων των βουλευτών για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας».

Μάλιστα, ο οίκος σημειώνει ότι πιθανές πρόωρες εκλογές θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη των επενδυτών. 

Σχετικά με τα 20 δισ. ευρώ των χρηματοδοτικών αναγκών που εντοπίζει η Moody's για το 2015, οι αναλυτές της υποστηρίζουν ότι αυτά μπορούν να αντληθούν είτε από τις αγορές είτε από άλλους τρόπους.