Τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια σας παρουσιάζει το Newpost

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα γίνονται σε μη συνεργάσιμους δανειολήπτες, δηλαδή σε εκείνους που αποκρύπτουν περουσιακά τους στοιχεία. 

Η πρώτη κατοικία θα προστατεύεται και το 2015, ενώ τα ακίνητα θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό στα 2/3 της αντικειμενικής τους αξίας.  

Παράλληλα προωθείται σειρά ρυθμίσεων οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Αμεσες βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες  και οριστική ρύθμιση. 

Αναλυτικά:

Α. Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις

1. Καταβολή μόνο τόκων προσωρινά  

2. Καταβολή μόνο δόσεων προσωρινά.

3. Περίοδος χάριτος

4. Αναβολή πληρωμής δόσεων 

5. Κεφαλοποίηση καθυστερήσεων

Β. Μακροπρόθεσμες Ρυθμίσεις 

1.       Μόνιμη μείωση επιτοκίου 

2.        Αλλαγή τύπου επιτοκίου

3.       Παράταση διάρκειας.

4.       Μερική διαγραφή απαίτησης

5.       Απαλλαγή χρέους με μετοχές επιχείρησης

Γ. Οριστική διευθέτηση     

1.       Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου δανείου

2.       2. Πώληση και ενοικίαση.

3.       3. Ανταλλαγή με μικρότερο δάνειο 

4.       4. Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο