Μικρή αύξηση θα δουν στις αποδοχές τους οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μετά τη μείωση κατά 30% της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η μείωση έχει περάσει και στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού ενώ οι αυξήσεις θα γίνουν από τον Ιανουάριο του 2015.

Το newpost.gr σας παρουσιάζει τα ποσά που θα κερδίσετε ανά μήνα και ανά έτος από τον φόρο με τη μείωση της εισφοράς ανάλογα με το εισόδημά σας.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ     12ΜΗΝΟ       ΜΗΝΑ
13.000                      39                  3,25  
15.000                      45                  3,75 
17.000                      51                  4,25 
19.000                     57                  4,75 
23.000                   138                 11,5 
25.000                   150                 12,5 
28.000                  168                  14 
30.000                  180                  15 
35.000                   210                 17,5 
40.000                  240                  20 
45.000                  270                 22,5 
50.000                 300                  25 
60.000                  540                  45 
70.000                 630                 52,5 
80.000                 720                  60 
90.000                 810                 67,5 
100.000              900                  75