Μια νέα επιτροπή συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού σε συγκεκριμένους κλάδους. 

Η επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Δένδια και ονομάστηκε «Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου». Στόχος της είναι η αξιολόγηση του ανταγωνισμού στους κλάδους: Παραγωγή άνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών, ποτοποιία, κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, ώστε να προωθηθούν στο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ οι παρεμβάσεις στους συγκεκριμένους κλάδους.

Η επιτροπή αποτελείται δέκα γενικούς γραμματείς:

1. Πάτροκλος Γεωργιάδης, γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Γεώργιος Στεργίου, γενικός γραμματέας Βιομηχανίας και Καταναλωτή.

3. Στέφανος Κομνηνός, γενικός γραμματέας Εμπορίου.

4. Αικατερίνη Σαββαΐδου, γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.

5. Μόσχος Κορασίδης, γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Νίκος Σταθόπουλος, γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, γενική γραμματέας υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, γενικός γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

9. Χριστίνα Παπανικολάου, γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας.

10. Δημήτρης Πτωχός, γενικός γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.

Πρόεδρος έχει οριστεί  ο κ. Γεώργιος Στεργίου ενώ το έργο της  ορίζεται στη σχετική συμφωνία συνεισφοράς με τον ΟΟΣΑ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επεξεργασία και διαβούλευση συγκεκριμένων μέτρων για την άρση κανονιστικών εμποδίων που τυχόν προσδιορίζονται στις εκθέσεις και την τακτική ενημέρωση των αρμοδίων υπουργών σχετικά με το έργο και την πρόοδό του.