Στο 7,3% επιβραδύνθηκε ο  ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα.

Τα ασθενέστερα στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κίνας τροφοδότησαν εκτιμήσεις ότι δεν θα επιτευχθεί ο επίσημος στόχος της για ρυθμό ανάπτυξης 7,5% το 2014.

Ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε σε 1,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Τον Σεπτέμβριο, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 8% και οι λιανικές πωλήσεις κατά 11,6% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 16,1% στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι επενδύσεις στην αγορά ακίνητης περιουσίας αυξήθηκαν με ρυθμό 12,5% στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου έναντι ρυθμού αύξησης 13,2% στο 8μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου.