Το νομοσχέδιο για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 29 Οκτωβρίου, στις 12:00 κατά την οποία πολίτες και παραγωγικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Εκτός των άλλων, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

  • Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.
  • Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.
  • Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
  • Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων, ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.
  • Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.