Συνολικά 9.000 αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης υποβλήθηκαν κατά τις τρεις πρώτες ώρες λειτουργίας της σχετικής εφαρμογής στο TAXISnet, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια χορήγησης και αφορά αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 30 Μαΐου.

Ποσό που ισούται με το 25% του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης, προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης, κατ' επιλογή του δικαιούχου, που αποτυπώνεται στην αίτησή του.