Την υποβολή σχεδίου ενημερωτικού δελτίου προς το «Capital Markets Board of Turkey» καθώς και των λοιπών απαιτούμενων αιτήσεων προς τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, αναφορικά με την αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank A.S. μέχρι ποσού 715.000.000 λιρών Τουρκίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης, ανακοίνωσε σήμερα η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία, Finansbank AS.

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας, προβλέπεται η μείωση του ποσοστού της ΕΤΕ στη Finansbank AS, ώστε, έως το τέλος του 2015, η συμμετοχή της να περιοριστεί στο 60%.