Μείωση στην ειδική εισφορά της τάξης του 30% από τον Ιανουάριο του 2015 προβλέπει η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, και μειώνονται από 1/1/2015  οι συντελεστές υπολογισμού της κατά 30%.