Αιτήσεις συνολικού ύψους 7.140.000 ευρώ κατακύρωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) στο πλαίσιο της έκδοσης της έκτης σειράς εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΔΔΧ, η περίοδος λήψης αιτήσεων έληξε και η ημερομηνία έκδοσης των ομολόγων έκτης σειράς είναι η 1η Νοεμβρίου 2014.

Συνολικά λήφθηκαν 26 αιτήσεις οι οποίες κυμαίνονταν από 8.000 ευρώ μέχρι 2.500.000 ευρώ. Ο μέσος όρος των αιτήσεων ήταν 274.615 ευρώ.