Τους παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη για δυναμικότερη ανάκαμψη της οικονομίας αναλύει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, πολιτική αβεβαιότητα και η δυσμενής διεθνής συγκυρία εμποδίζουν την ελληνική οικονομία.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η πολιτική αβεβαιότητα μειώνει την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μέσω της δημιουργίας κλίματος αναξιοπιστίας, εκτιμούν και επισημαίνουν ότι η δυσμενής διεθνής συγκυρία αποτελεί τροχοπέδη για την ενίσχυση των εξαγωγών.

Επίσης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση οφείλει να επενδύσει στην ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και παράλληλα να επιταχύνει την βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, ήτοι ανάπτυξη, δημόσιο χρέος, ανεργία, δημοσιονομική προσαρμογή, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

TAGS