Κατά 29,5% μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Αύγουστο εφέτος - αναστρέφοντας την αυξητική πορεία των προηγούμενων μηνών-, καθώς η μείωση στην αξία των εισαγωγών ήταν σχεδόν τριπλάσια από τη μείωση στην αξία των ελληνικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο οκτάμηνο, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 5,2%.

Για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, ανήλθε στο ποσό των 3.285,6 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2014 έναντι 3.926,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 16,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 300,3 εκατ. ευρώ, ή 12,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 2.055,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.180,9 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 5,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 70,5 εκατ. ευρώ, ή 5,9%).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, ανήλθε σε 1.230,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.745,4 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 29,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 229,8 εκατ. ευρώ, ή 20,3%).

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 31.252,3 εκατ. ευρώ έναντι 31.306,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 0,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.277,3 εκατ. ευρώ, ή 6,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, ανήλθε στο ποσό των 17.709,9 εκατ. ευρώ έναντι 18.433,0 εκατ. ευρώ το οκτάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 3,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 330,4 εκατ. ευρώ, ή 3%).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 13.542,4 εκατ. ευρώ έναντι 12.873,6 εκατ. ευρώ το οκτάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.607,7 εκατ. ευρώ, ή 18,3%).