Βελτιώσεις στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προτείνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ.

Αν και διευκρινίζει πως σε γενικές γραμμές κινείται στη σωστή κατεύθυνση ο Κωνσταντίνος Μίχαλος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου προτείνει την επέκταση της ρύθμισης και για τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ. 

«Δεν είναι δίκαιο να εξαιρούνται επιχειρήσεις από τη ρύθμιση, τη στιγμή, μάλιστα, που αν ενταχθούν είναι βέβαιο ότι θα συνεισφέρουν στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων», διευκρινίζει.

Η δεύτερη βελτίωση αφορά τις μειώσεις των προσαυξήσεων που θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες, για τις μεγάλες οφειλές.

Η τρίτη βελτίωση αφορά το επιτόκιο που μπορεί να είναι αισθητά μικρότερο από το 4,5% που προβλέπει η ρύθμιση. «Προτείνουμε ένα επιτόκιο της τάξης περίπου του 2%-2,5%, το οποίο παραμένει υψηλότερο από το επιτόκιο που καταβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων», εξηγεί ο κ. Μίχαλος.

Η τέταρτη βελτίωση αφορά τις συνεπείς επιχειρήσεις που εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους. «Γι΄ αυτές θα έπρεπε να προβλεφθεί «μπόνους» μείωσης κατά 5% των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, ως επιβράβευση της συνέπειάς τους», καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.