Επικεφαλής της T-Mobile Πολωνίας αναλαμβάνει προσωρινά ο εκτελεστικός γενικός διευθυντής του Ομίλου ΟΤΕ, Ζαχαρίας Πιπερίδης, διατηρώντας παράλληλα τα σημερινά του καθήκοντα στον Όμιλο ΟΤΕ.

Ο κ. Πιπερίδης αναλαμβάνει Interim CEO της T-Mobile Polska από την 1η Νοεμβρίου, μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του σημερινού επικεφαλής, κ. Miroslav Rakowski, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

«Η ανάληψη της θέσης του Interim CEO από τον κ. Πιπερίδη, αποτελεί ακόμη μία αναγνώριση, σε επίπεδο Ομίλου Deutsche Telekom, του έργου που γίνεται από την διοικητική ομάδα και τους ανθρώπους του ΟΤΕ», ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σε εσωτερική ενημέρωση προς το προσωπικό.

TAGS