Οι ηγέτες των 28 χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν το πακέτο επενδύσεων ύψους 300 δισ. ευρώ που προτείνει ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Οι «28» επισημαίνουν ότι η κατάσταση της οικονομίας και της απασχόλησης είναι η κύρια προτεραιότητα της ΕΕ, ενώ χαρακτηρίζουν «απογοητευτικές» τις πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, τα «πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας» στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και τον «εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό».

Όπως αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων, η κατάσταση αυτή «καθιστά αναγκαία την εφαρμογή των μέτρων που θα τονώσουν την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα» και προσθέτουν πως «κλειδί» για την τόνωση των επενδύσεων είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα σταθερά δημοσιονομικά στοιχεία των χωρών μελών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις το συντομότερο δυνατό.

Συνεχίζοντας, οι «28» τονίζουν ότι «για να ανοίξει ο δρόμος προς μια ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στο μέλλον της», επισημαίνοντας ότι τα σημερινά χαμηλά επίπεδα επενδύσεων αποτελούν εμπόδιο για την οικονομική μεγέθυνση».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει, επίσης, στα συμπεράσματά του ότι στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα πακέτο ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, ύψους 300 δισ. ευρώ, την περίοδο 2015-2017 και προσθέτει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι.

Επιπλέον, συμφώνησε στη σύσταση μιας «Ομάδας Δράσης» (υπό την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), με στόχο τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση των επενδύσεων. Οι «28» καλούν την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και την ΕΤΕπ να συνεργαστούν στενά για να προωθήσουν, χωρίς καθυστέρηση, την επενδυτική πρόταση των 300 δισ. και να επανέλθουν με συγκεκριμένες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Καταλήγοντας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην τραπεζική ενοποίηση, έχει βελτιώσει τις συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι «28» σημειώνουν ότι «ένα ανθεκτικό, ρυθμισμένο και καλά εποπτευόμενο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα συμβάλει στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης» και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού στις 4 Νοεμβρίου 2014.