Σε αναβάθμιση της οικονομίας της Κύπρου προχώρησαν οι οίκοι αξιολόγησης Fitch και Standard & Poor's.

Συγκεκριμένα, ο οίκος Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση του ορίζοντα αξιολόγησης της Κύπρου από σταθερή σε θετική επισημαίνοντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, πριν από τις αναθεωρήσεις του ΑΕΠ, ήταν μικρότερο απ' ότι αναμενόταν λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων και των χαμηλότερων δαπανών. Ο οίκος Fitch αναμένει, ωστόσο, ύφεση της οικονομίας και το 2015 κατά 0,8% και επιστροφή στην ανάπτυξη το 2016. 

Από την πλευρά του ο οίκος Standard and Poor's προέβη σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, σε "Β+" από "Β", εκτιμώντας ότι το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα συρρικνωθεί με ρυθμό 3% το 2014, αντί 3,8% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, λόγω της ισχυρής απόδοσης στον τουριστικό κλάδο και στον τομέα υπηρεσιών, ενώ αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2015.

Μολονότι η διαβάθμιση της Κύπρου παραμένει στην κατηγορία "σκουπιδιών", ο οίκος επισημαίνει τη σθεναρή αφοσίωσή της στο πρόγραμμα αναπροσαρμογής, τις αντοχές της οικονομίας και κυρίως του τομέα υπηρεσιών και την ισχυρή δημοσιονομική απόδοση που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. 

Χαιρετίζει η κυβέρνηση 

Η Κυβέρνηση χαιρέτισε ως θετική εξέλιξη την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους δύο οίκους αξιολόγησης. 

Ο Αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος δήλωσε ότι οι προσπάθειες και η προσήλωση της Κυβέρνησης για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας και του κράτους αποδίδουν χειροπιαστά αποτελέσματα. 

«Η νέα αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας … αποτελεί απόδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης που ανακτά η κυπριακή οικονομία. Είναι ξεκάθαρο ότι η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί με επιμονή και προσήλωση στους στόχους μας, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω της μόνης εφικτής οδού που πρέπει να διανύσουμε,» είπε ο εκπρόσωπος.