Εκδόθηκαν τα πολυαναμενόμενα stress test για τις τράπεζες της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. 

Η θετική αξιολόγηση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την Αθήνα με τον πρωθυπουργό να δηλώνει πως «τα τεστ αντοχής των Ελληνικών τραπεζών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία».

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος : 

Η Συνολική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδειξε ότι οι αυξήσεις κεφαλαίων και τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υλοποιούνται από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες έχουν ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή τους θέση.

 «Με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Alpha Bank A.E. δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, η οποία όμως υπερκαλύπτεται από την καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε το 2014 μετά και την αφαίρεση του ποσού εξαγοράς προνομιούχων μετοχών.

Με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και η Eurobank Ergasias A.E. παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες πραγματοποίησαν το 2014.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η συγκεντρωτική έκθεση της Συνολικής Αξιολόγησης: «για [αυτές] τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και οι οποίες εμφανίζουν κεφαλαιακή υστέρηση βάσει του στατικού ισολογισμού, οι προβολές βάσει του δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες εκπονήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει του στατικού ισολογισμού, καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν με την ΓΔ Ανταγωνισμού μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) θα ληφθούν υπόψη από τις Μικτές Εποπτικές Ομάδες για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Βάσει του δυναμικού ισολογισμού, μία τράπεζα (Εθνική Τράπεζα Α.Ε.) δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων και ακόμη μία (Eurobank Ergasias A.E.) στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση».

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είναι σε διαρκή επικοινωνία από το πρωί της Κυριακής με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Σύμφωνα με τον Dow Jones οι ανάγκες της Εθνικής Τράπεζες ανέρχονται στα 930 εκατ. ευρώ και στα 1,76 δισ. οι ανάγκες της Eurobank.

Από τις ελληνικές τράπεζες, η Αlpha Bank πέρασε με επιτυχία τα τεστ καθώς συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των 105 τραπεζών, ενώ οι υπόλοιπες τρείς τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική και Εurobank) παρόλο που βρίσκονται στη δεύτερη ομάδα, περνούν τα τεστ με αστερίσκους.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε υποσημείωση της ΕΚΤ πρακτικά οι δύο αυτές τράπεζες αν ληφθεί υπόψιν η "δυναμική διάσταση" του Ισολογισμού τους "πρακτικά δεν αντιμετωπίζουν" κεφαλαιακό έλλειμμα, ενώ η τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνεται στην ομάδα που έχουν ήδη καλύψει τις ανάγκες τους με αυξήσεις κεφαλαίου. 

 Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς «ο Στατικός Ισολογισμός, σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ ευρώ, η
οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2014, μετά την αποπληρωμή των 750 εκατ ευρώ προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου τον Μάιο 2014, οδηγεί σε δείκτη CET1 της Τράπεζας στο 10,7% και 6,1% στο «βασικό» και στο «δυσμενές» σενάριο αντίστοιχα». 

Οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης όπου θα αναλύουν τη στρατηγική τους για την κάλυψη των κεφαλαιακών κενών τους.

Επίσης τρεις κυπριακές τράπεζες απέτυχαν να περάσουν τα stress tests.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ συνολικά 25 τράπεζες της ευρωζώνης απέτυχαν με κεφαλαιακό κενό που ανέρχεται στα 25 δισ. ευρώ. Η αξία ενεργητικού των τραπεζών πρέπει να αναπροσαρμοστεί κατά 48 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37 δις. δεν παράγουν κεφαλαιακό έλλειμμα, τονίζει η κεντρική τράπεζα.

Οι 12 εξ αυτών έχουν ήδη με ενέργειες που έγιναν το 2014 καλύψει τις κεφαλαιακές τους ανάγκες έχοντας αντλήσει 15 δισ. ευρώ.

Συνολικά, η επίπτωση στις τράπεζες από τον έλεγχο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 62 δισ.ευρώ εκ των οποίων τα 25 δισ.ευρώ αφορούν σε κεφαλαιακό έλλειμμα και τα 37 δισ.ευρώ στην προσαρμογή της αξίας του ενεργητικού τους. Η ΕΚΤ διαπίστωσε επίσης ότι οι 130 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιπλέον ύψους 136 δισ.ευρώ.

Σε δήλώσεις του ο αντιπρόεδρος της τράπεζας κ. Βίτορ Κονστάντσιο τόνισε πως η«μοναδική και αυστηρή άσκηση αποτελεί ένα μείζον ορόσημο» στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη του εποπτικού ρόλου των τραπεζών της Ευρωζώνης από την ΕΚΤ από τον Νοέμβριο και πρόσθεσε πως «αυτή η χωρίς προηγούμενο σε βάθος έρευνα των θέσεων των μεγαλύτερων τραπεζών θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στον τραπεζικό τομέα».

 

Διαβάστε τη συνολική αξιολόγηση της ΕΚΤ για τις τράπεζες.