Την δυνατότητα να κλείσουν οριστικά τους... λογαριασμούς τους με την εφορία εξοφλώντας μέχρι και σε 100 δόσεις τις οφειλές τους έχουν εκατομμύρια νοικοκυριά με τη νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όσες οφειλές προς το Δημόσιο έχουν βεβαιωθεί μέχρι και την 1η Oκτωβρίου 2014. Ωστόσο, από το βήμα της Βουλής ο Γκίκας Χαρδούβελης την Παρασκευή διευκρίνισε ότι οι φορολογικές οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου μπορούν να μπουν και αυτές σε ρύθμιση. «Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης θα καθοριστούν σύντομα με απόφαση της ΓΓΔΕ». 

Πώς μπαίνει κανείς στην ρύθμιση

Από την ρύθμιση προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις ,τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το  100% αυτών ενώ ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 12 έως και 100. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές φυσικών προσώπων έως ένα εκατομμύριο 1.000.000 ευρώ, με ευνοϊκό επιτόκιο  που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως. «Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους φορολογούμενους που είχαν υπαχθεί και τηρούσαν με συνέπεια το πρόγραμμα ρύθμισης του ν.4152/2013. Στους φορολογούμενους αυτούς προσφέρεται η δυνατότητα είτε να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση με το μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, μέχρι και 100, με επανυπολογισμό του επιτοκίου αναδρομικά στο 4,56% έναντι 8,75% και με απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα παραπάνω, είτε να διατηρήσουν την υφιστάμενη ρύθμιση με το επιπλέον ευεργέτημα , εκτός των παραπάνω, περαιτέρω μείωση των προσαυξήσεων 20%» αναφέρει η σχετική τροπολογία. 

Η  σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του  Μαρτίου  2015. Προϋπόθεση υπαγωγής αποτελούν η υποβολή των προβλεπομένων από το νόμο φορολογικών δηλώσεων και η φορολογική τους ενημερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. 

Τα οφέλη της ρύθμισης, πάντως, δεν χάνονται στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι 2 δόσεις κατ’ έτος ή μία δόση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Αν κάποιος χάσει τη ρύθμιση για λόγους ανωτέρας βίας μπορεί μέσα σε δύο μήνες από την απώλεια της ρύθμισης να ζητήσει επανένταξη με τους ίδιους όρους αρκεί να αποδείξει την ανωτέρα βία.

Βήμα- βήμα

Όλοι οι φορολογούμενοι που χρωστούν φόρο εισοδήματος και ENΦIA μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφληση των οφειλών αυτών σε πολύ περισσότερες δόσεις από αυτές που τους επιτρέπει η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να εντάξουν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα του φόρου εισοδήματος και του ENΦIA στη νέα ρύθμιση θα πρέπει τη στιγμή που θα υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο βεβαιωμένες μετά την 1η Oκτωβρίου 2014 ή εάν έχουν τέτοιες οφειλές θα πρέπει να τις έχουν εντάξει στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων. Αν πληρούν την προϋπόθεση της μη ύπαρξης νέων αρρύθμιστων ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση για να εξοφλήσουν ακόμη και σε 72 ή και σε 100 μηνιαίες δόσεις τον φόρο εισοδήματος και τον ENΦIA.

Κάθε δόση θα είναι τουλάχιστον 50 ευρώ.

Πως γίνεται η εξόφληση

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση ηλεκτρονικά.

Πιο συγκεκριμένα με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και τον Μάρτιο αν και δεν έχει γνωστοποιηθεί πότε θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων.

Πάντως μέχρι να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή οι οφειλέτες οφείλουν να πληρώνουν τις δόσεις των φόρων και τις ασφαλιστικές εισφορές.

 

ΑΝ. ΓΑΛ.