Επιπλέον μέτρα για τη συρρίκνωση του ελλείμματος κατά 4,5 δισ. ευρώ για το 2015 προτίθεται να λάβει η Ιταλία.

Όπως προκύπτει από την επιστολή στην Κομισιόν του υπουργού Οικονομίας Πιερ Κάρλο Πάντοαν αναμένεται να ακυρωθούν ορισμένες από τις φοροαπαλλαγές που προβλέπονταν, αξίας περίπου 3,3 δισ. ευρώ.

Η πρόταση για τα νέα μέτρα ακολουθεί το αίτημα από μέρους της Επιτροπής να αναληφθεί δράση, διότι το σχέδιο προϋπολογισμού της Ρώμης αναβάλλει την εκπλήρωση των στόχων όσον αφορά τη μείωση του ελλείμματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε από την Ιταλία να μειώσει το «δομικό» δημοσιονομικό της έλλειμμα κατά 0,7% του ΑΕΠ της, ενώ ακόμη και με τα νέα μέτρα η μείωσή του δεν θα υπερβεί το 0,3%.

Πέραν της μείωσης των φοροαπαλλαγών κατά 3,3 δισ. ευρώ ο Πάντοαν επισήμανε ότι θα μειωθεί κατά 500 εκατ. ευρώ η συμβολή της Ιταλίας σε έργα συγχρηματοδοτούμενα με την ΕΕ, ενώ θα ενταθούν επίσης τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, κάτι που αναμένεται να αυξήσει τα κρατικά έσοδα κατά 730 εκατ. ευρώ.