Εκσυγχρονίζεται σημαντικά ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση κάθε είδους τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σύμφωνα με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο υφυπουργός Ανάπτυξης, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και χορήγησης τίτλων αφενός μειώνεται το οικονομικό βάρος, αφετέρου διευκολύνεται η όλη διαδικασία. 

Τέλος, διασφαλίζεται απόλυτα η εγκυρότητα για τους χρήστες του συστήματος. 

Μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων και υποδειγμάτων και άλλων τίτλων κατατίθεντο στον ΟΒΙ σε χαρτί ή διαβιβάζονταν με τηλεομοιοτυπία από τον ίδιο εφευρέτη ή το δημιουργό ή τον πληρεξούσιο τους.