Δεν αλλάζει η λογιστική καθημερινότητα την 1η Ιανουαρίου 2015, όπως ξεκαθαρίστηκε σε συνάντηση του φοροτεχνικού συμβούλου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Α. Μουζάκη με τον πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του υπουργείου Οικονομικών για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών για την υλοποίηση των διατάξεων, σχετικά με τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα Κ. Καραμάνη, έπειτα από πρωτοβουλία του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι παρατηρήσεις της ΕΣΕΕ και δόθηκαν διευκρινίσεις, αναφορικά με τη ρύθμιση που αφορά στην οδηγία 2013/34/EΕ, την οποία η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να εισάγει στο εθνικό της Δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία θα εισαχθεί στο εθνικό Δίκαιο με το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις».

Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της, τα Νέα Λογιστικά Πρότυπα εκσυγχρονίζουν τους κανόνες λογιστικής τυποποίησης, χωρίς να διαταράσσουν τη λειτουργία των λογιστηρίων των επιχειρήσεων από την 1.1.2015, αφού λαμβάνεται μέριμνα ως προς αυτό, όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας.

Δεν αλλάζει δηλαδή η λογιστική καθημερινότητα την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ και δεν υποχρεώνονται να αλλάξουν τη λοιπή λογιστική τους οργάνωση.

Επιπλέον, θα παρέχεται πίνακας αντιστοίχισης του σχεδίου λογαριασμών του νομοσχεδίου με τις νέες λογιστικές καταστάσεις. Επίσης, δεν θα είναι απαραίτητη η επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, αφού η χρήση τους θα είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας.

Στο πλαίσιο μάλιστα της διαβούλευσης, έχουν δρομολογηθεί βελτιώσεις σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις των φορέων της αγοράς, ενώ συνολικά, μετά τις εξηγήσεις και διευκρινίσεις που δόθηκαν, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι το νομοσχέδιο θα αποτελέσει ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα.

TAGS