Στα 3 δισ. ευρώ αποτιμάται η αξία της έκτασης του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά, όπως προκύπτει από την οικονομοτεχνική μελέτη του ΤΕΕ, που παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική ανοιχτή εκδήλωση.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης η «αξία αυτή είναι 222% μεγαλύτερη από τα 915 εκατομμύρια ευρώ, που συμφώνησε κατ αρχήν το ΤΑΙΠΕΔ την πώληση της συγκεκριμένης έκτασης».

«Με τη σημερινή εκτίμηση κάνουμε ό,τι έπρεπε να έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι προφανές ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες για αυτή τη βήμα- βήμα μεθόδευση του ξεπουλήματος του Ελληνικού», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης.

Η μελέτη του ΤΕΕ

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, η εκτίμηση της επενδυτικής αξίας έγινε με βάση το σχέδιο αξιοποίησης της συνολικής έκτασης 6,203 τ.μ. του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του τέως Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας και του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κόσμα, με βάση τη μελέτη της «Ελληνικό ΑΕ», η οποία ενσωματώθηκε πλήρως στο νόμο 4062/20012, βάση του οποίου έγινε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταβίβαση του 100% των μετοχών της εταιρίας από τον ΤΑΙΠΕΔ.

«Η σημερινή εκτίμηση, πέρα των υπολοίπων, βασίζεται στο σενάριο του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση της τιμής πώλησης και της πραγματικής αξίας του Ελληνικού με αυτό το απαράδεκτο μοντέλο, που υιοθετήθηκε» τόνισε ο Χρήστος Σπίρτζης και προσέθεσε:

«Αν υιοθετούνταν άλλο μοντέλο διαγωνιστικών διαδικασιών, η εκτίμηση θα ήταν μεγαλύτερη και ίσως πολλαπλάσια της σημερινής. Έχουμε ξαναπεί ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα κακής ποιότητας δημοπρατήριο, χωρίς τιμές εκκίνησης και με μία προσφορά. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα για τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ».

Όπως παράλληλα, είπε αυτή τη φάση από πλευράς ΤΕΕ, δεν «κρίνεται ούτε το θέμα της αξιοποίησης η μη του Ελληνικού ούτε το περιεχόμενο της μελέτης της “Ελληνικό ΑΕ”, η οποία λήφθηκε υπόψη μόνο και μόνο επειδή είναι τεχνικοποιημένη, και μπορεί να αποτελέσει βάση για απολύτως συγκεκριμένη και αξιόπιστη εκτίμηση».

Υπενθύμισε παράλληλα πως το ΤΕΕ στις 16 Απριλίου 2013 δέχθηκε τον τέως πρόεδρο της «Ελληνικό ΑΕ» καθηγητή Σ. Πολλάλη προκειμένου να ενημερωθεί για τις μελέτες και τις προτάσεις της εταιρίας του δημοσίου.

«Την επομένη ημέρα, ο κ. Πολλάλης αντικαταστάθηκε σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «Ελληνικό ΑΕ», δηλαδή του ΤΑΙΠΕΔ» συνέχισε ο κ. Σπίρτζης και προσέθεσε:

«Έκτοτε το ΤΕΕ ζήτησε επανειλημμένα υπεύθυνη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ για την εξέλιξη του θέματος, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση».

Υπενθύμισε παράλληλα έγγραφο αίτημα προς τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, ζητώντας ενημέρωση, που εστάλη τον Μάρτιο του 2014 για το οποίο αφορούσε:

«α) για το σχέδιο αξιοποίησης του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και την ένταξή του σε ένα συνολικό σχέδιο για το Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και των όμορων πολεοδομικών ενοτήτων,

β) για τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε ότι η εκποίηση του συνόλου των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε και κατά συνέπεια της κατά 100% διάθεσης της έκτασης και των υποδομών του συγκεκριμένου ακινήτου, είναι η προσφορότερη διαδικασία για την αξιοποίηση αυτού,

γ) για την επιστημονική μεθοδολογία και τις παραδοχές που ακολουθήθηκαν για την εκτίμηση της αξίας του και για την αξιολόγηση της βέλτιστης αξιοποίησης αυτού,

δ) για τη διαγωνιστική διαδικασία, τον ελεγκτικό και επικυρωτικό ή όχι ρόλο του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτόν όπως και για τη συμμετοχή μίας μόνο προσφοράς στην τελική φάση του διαγωνισμού,

ε) για το ποσό μείωσης του ελληνικού χρέους όπως θα προκύψει από τα έσοδα του διαγωνισμού,

στ) για τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις του αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου, που αφορούν το ελληνικό τεχνικό δυναμικό και την εγχώρια παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε ότι προχωρά στην εκτίμηση της επενδυτικής αξίας του Ελληνικού»

«Η απάντηση ήταν ότι θα ενημερωθούμε με το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα για τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ», υπογράμμισε ο Χρήστος Σπίρτζης.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε για την διαγωνιστική διαδικασία πώλησης του Ελληνικού, ότι «υποβλήθηκαν 9 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και ο διαγωνισμός κατέληξε με μια προσφορά, όπως συνηθίζει το ΤΑΙΠΕΔ» και έθεσε τα ερωτήματα:

  • «Πόσα λεφτά έχουν ξοδευτεί από το ΤΑΙΠΕΔ σε συμβούλους, τράπεζες, δικηγορικά γραφεί και σε ποια; Πώς εκλέχθηκαν;
  • Ποιοι και πόσοι είναι οι εκτιμητές της δημόσιας περιουσίας και ποιες είναι οι εκτιμήσεις; Πώς επιλέχθηκαν;
  • Ποια τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, ποια η συνεισφορά του στη μείωση του χρέους (συγκριτικά με το συνολικό χρέος της χώρας) και τέλος ποια η συνεισφορά του στην αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας;»

Η εκτίμηση της επενδυτικής αξίας του Ελληνικού

Την εκτίμηση της επενδυτικής αξίας του Ελληνικού-Αγίου Κοσμά παρουσίασαν οι Ι. Αλεξόπουλος Πιστοποιημένος Εκτιμητής, Μηχανολόγος Μηχανικός και Α. Ψαθάς, Πιστοποιημένος Εκτιμητής Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με βάση την μελέτη και τις παραδοχές που προέβλεψε στη διαγωνιστική διαδικασία το ΤΑΙΠΕΔ, όπως επίσης ορισμένα αντικειμενικά δεδομένα για διεθνείς επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, για παράδειγμα, δανεισμός 30% της συνολικής επένδυσης, επιτόκιο δανεισμού 6,5%, επιθυμητή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, κ.α.

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση της συνολικής έκτασης δέχθηκαν τα στοιχεία της μελέτης της «Ελληνικό ΑΕ», σύμφωνα με την οποία, με συντελεστή δόμησης 0,5 έως 0, 6 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 35%, θα δημιουργηθεί ένα πάρκο 2000 στρεμμάτων, θα κτιστούν 11.000 κατοικίες, με τις οποίες θα προστεθούν στην ευρύτερη περιοχή 35.000 κάτοικοι, θα ανεγερθούν ξενοδοχεία με συνολικά 7200 κλίνες και νοσοκομεία με 2800 κλίνες, που θα προσελκύουν συνολικά 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο και θα εξασφαλίσουν 15.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Όπως υπογράμμισαν, «ανεξάρτητα εάν θεωρούν ή όχι σωστές τις επιλογές της μελέτης, εκείνοι προχώρησαν στην εκτίμηση με τα δεδομένα της μελέτης, αφού με αυτά προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ».