Τις απαραίτητες μετατροπές στα στοιχεία των ακινήτων τους και υποβολή αρχικών δηλώσεων Ε9, από το 2010 χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά θα μπορούν να κάνουν οι φορολογούμενοι μέσω TAXISnet.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να λειτουργήσει η ειδική εφαρμογή στο ΥΠΟΙΚ για τις διορθώσεις και την υποβολή των σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων. Θα μπορούν να υποβληθούν αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και ΦΑΠ 2010, αρχικές δηλώσεις Ε9 και ΦΑΠ 2011,2012,2013 και αρχικές και τροποιητικές δηλώσεις Ε9 για το 2014.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες κενών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, στους οποίους δεν πέρασαν οι εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ, λόγω λαθών τους στα στοιχεία του Ε9 θα μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να κερδίσουν τη μείωση του φόρου.

Η εκκαθάριση θα γίνεται αυτόματα με τη συμπλήρωση των στοιχείων και η μείωση του φόρου θα περνά στις επόμενες δόσεις. Επίσης, θα διευκολυνθούν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που για διάφορους λόγους δεν είχαν υποβάλει Ε9 χωρίς να τρέχουν στις ΔΟΥ.

 Σημειώνεται ότι από 1.1.2014 στις μεταβιβάσεις ακινήτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού καταβολής ΕΝΦΙΑ από το οποίο να προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει συμπεριληφθεί στο Ε9 την τελευταία πενταετία.

 Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σκοπεύει να ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό τρόπο τους ιδιοκτήτες εκείνους για τους οποίους ο ΕΝΦΙΑ είχε υπολογιστεί βάσει παραδοχών λόγω ελλείψεων στοιχείων στις δηλώσεις Ε9