Μετά τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια σειρά παίρνει η ρύθμιση για τα στεγαστικά. Ο πρώην υπουργός Νίκος Δένδιας παρουσιάζοντας χθες το πρωί και λίγο πριν παραδώσει το χαρτοφυλάκιό του στον Κώστα Σκρέκα, τη ρύθμιση για τα επιχειρηματικά δάνεια, έδωσε μια πρώτη γεύση για το τι μέλλει γενέσθαι και με τα στεγαστικά. 

Όπως είπε τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια υπολογίζονται σε περίπου 27 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια προβλέπει τη μείωση κατά 30% της αξίας του ακινήτου βάσει της οποίας είχε συναφθεί το αρχικό δάνειο και τον διαχωρισμό του δανείου σε δύο τμήματα. Το κυρίως τμήμα του δανείου θα αποπληρώνεται κανονικά στην τράπεζα και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στο μέλλον, τοκιζόμενο ή όχι, τουλάχιστον μία δεκαετία ή δεκαπενταετία και θα επαναξιολογείται τότε κατόπιν αναδιαπραγμάτευσης με βάση την αξία του ακινήτου στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Οι «αποκαλύψεις» αυτές του υπουργού έπεσαν σαν βόμβα στην αγορά ενώ προκάλεσαν και μια κάποια δυσφορία στον τραπεζικό κλάδο, καθώς εκτιμάται πως θα αλλάξουν στάση και οι συνεπείς οφειλέτες. 

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα επιχειρηματικά δάνεια 

Η ρύθμιση πάντως που κατατέθηκε για τα επιχειρηματικά δάνεια προβλέπει πως η υποβολή αιτήματος μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου 2016 για οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες στις 30 Ιουνίου 2014. 

Σημειώνεται ότι ο δανειολήπτης που έχει ταυτοχρόνως υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει με βάση το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών να υπαχθεί στη ρύθμιση έως το τέλος Μαρτίου 2015. Στη περίπτωση που επιλέξει να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τις τράπεζες μετά τον Μάρτιο του 2015, θα μπορεί να κάνει χρήση του ευεργετήματος για «κούρεμα» του 20% των οφειλών του προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα προβλέπεται επανένταξή του συνδυαστικά και στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών. 

Η ρύθμιση προβλέπει τη διαγραφή του 50% του συνόλου των οφειλών και μέχρι ποσού 500.000 ανά πιστωτικό ίδρυμα. Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση που αφορά χρέη περίπου 40 δισ. ευρώ έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που:

   - Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.
   - Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή.
   - Δεν έχουν παύσει τις εργασίες τους.
   - Δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα.
   - Δεν έχουν καταδικαστεί οι φορείς των επιχειρήσεων.

Τ.Α.