Άρχισαν οι διαβουλεύσεις μεταξύ της αντιπροσωπείας της Σερβίας και της αποστολής του ΔΝΤ που έφτασε στο Βελιγράδι.

Η αποστολή του ΔΝΤ θα παραμείνει στο Βελιγράδι έως τις 20 Νοεμβρίου και θα έχει ταυτόχρονα διαβουλεύσεις με βάση το άρθρο 4 του Καταστατικού του Ταμείου και συνομιλίες για το οικονομικό πρόγραμμα που θα στηριχθεί με νέο διακανονισμό με το διεθνή οργανισμό.

Αναμένεται να εξεταστεί η μακροοικονομική κατάσταση στη χώρα και οι στόχοι και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης της Σερβίας την επόμενη περίοδο, που θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύναψη συμφωνίας με το διεθνή οικονομικό οργανισμό.

«Συνολικά θα εξεταστεί η τρέχουσα οικονομική, δημοσιονομική κατάσταση και η εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2014. Θα συζητηθεί επίσης ο τρόπος επίτευξης βιώσιμου επιπέδου του δημόσιου χρέους, η νομισματική πολιτική, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και η απασχόληση στο δημόσιο τομέα, η αναδιάρθρωση των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και η μακροοικονομική προοπτική της Σερβίας» ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας.