Αμετάβλητο στο 2,5% αποφάσισε να κρατήσει η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας το βασικό επιτόκιο. 

Στο σκεπτικό της απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο επικαλείται χαλάρωση της αγοράς εργασίας, άνοδο των τιμών των κατοικιών και επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια στην Αυστραλία έχουν παγιωθεί στο επίπεδο του 2,5%, από τον Αύγουστο του 2013.