Παραμένει αμετάβλητο στο 0,5% το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας.

Παράλληλα, η Τράπεζα ανακοίνωσε πως το συνολικό μέγεθος του προγράμματος αγορών ομολόγων θα διατηρηθεί στο επίπεδο των 375 δισ. λιρών.

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατηρεί το επιτόκιο της στο 0,5% από τον Μάρτιο του 2009, ενώ το πρόγραμμα αγορών ομολόγων παραμένει αμετάβλητο από τον Ιούλιο του 2012.