Δύο νέα μέλη διορίστηκαν στο Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη.

Πρόκειται για τους κ.κ. Steven Franck και Χριστόφορο Στράτο που διορίζονται σε θέσεις μη εκτελεστικών μελώ. Η θητεία τους λήγει στις 30 Ιουνίου του 2017.