Ζημιές 187 εκατ. ευρώ (καθαρό αποτέλεσμα μετά από έκτακτα αποτελέσματα) για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank

Οι ζημιές το δεύτερο τρίμηνο ήταν 301 εκατ. ευρώ. 

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8% σε 192 εκατ. ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν υποχώρηση σε 217 εκατ. ευρώ, λόγω χαμηλότερων εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Οι χορηγήσεις προς πελάτες (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 51,8 δισ. ευρώ με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να αποτελούν το 50,9% (26,4δισ.) και τα δάνεια προς νοικοκυριά το 49,1% (25,3δισ.) του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα σημείωσαν περαιτέρω υποχώρηση κατά 22,7% σε 231 εκατ. ευρώ, από 299 εκατ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο 2014, το χαμηλότερο επίπεδο από το Γ΄ τρίμηνο 2008.

Παράλληλα, σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν και τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση σε επίπεδο Ομίλου να είναι μειωμένα κατά 38,4% σε 236 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 33,0% του χαρτοφυλακίου, από 31,8% στο τέλος Ιουνίου 2014.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 772 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 42,7 δισ. ευρώ το Γ΄ τρίμηνο 2014, με αποτέλεσμα ο λόγος των δανείων προς καταθέσεις να μειωθεί κάτω του 100% και να διαμορφωθεί σε 99,8%, από 103,4% στο τέλος Ιουνίου 2014. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω σε 9 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου, από 10,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2014.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου δήλωσε ότι: 

«Μετά την επιτυχή έκβαση των στρες τεστ, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ως προτεραιότητα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Στη Eurobank θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε χρηματοδότες στην υλοποίηση υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό. Διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα και δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 100%, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου του 2014 θέτουν τις βάσεις για την επιστροφή της Eurobank στην κερδοφορία το 2015».

TAGS