Νόμιμο έκρινε το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ελληνικού με πλειοδότη την εταιρεία Lamda Development.

Συγκεκριμένα, έκανε δεκτή την αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ και ανακάλεσε την απόφαση του Ζ΄ Κλιμακίου, το οποίο είχε «παγώσει» στις αρχές Σεπτεμβρίου τη σχετική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου πριν από περίπου δύο μήνες είχε «μπλοκάρει» την επένδυση στο Ελληνικό, λόγω παράβασης των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού.

Το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορεί να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης.