Τιμητική διάκριση στην κατηγορία «Καινοτομία στο HR, η πιο καινοτόμος πρακτική ανθρωπίνου δυναμικού / πιο δημιουργική ομάδα ανθρωπίνου δυναμικού» έλαβε η Intrasoft International στα Human Resource Excellence Awards (HREA) 2014.

Το βραβείο απονεμήθηκε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της INTRASOFT International κατόπιν αξιολόγησης των καινοτόμων πρακτικών της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για «μια σημαντική διάκριση για την Intrasoft International, καθώς αναγνωρίζεται η σημασία της καινοτομίας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ως στρατηγικός πυλώνας της συνεχούς επιχειρηματικής ανάπτυξης,  επιφέροντας ουσιαστικά οφέλη και βελτίωση στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και απόδοσης, ενώ παράλληλα επιδρά θετικά στην παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης συνολικά».