Μείωση κατά 9,1% σημείωσαν οι πωλήσεις της Frigoglass στο εννεάμηνο του 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και έφτασαν στα 359,530 εκατ. ευρώ έναντι 395,671 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο τρίτο τρίμηνο του 2014 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 89,367 εκατ. ευρώ από 82,674 το τρίτο τρίμηνο του 2013 αυξημένες, κατά 8,1%. 

Στο εννεάμηνο του 2014 οι ζημιές της Frigoglass διαμορφώθηκαν σε 50,289 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,651 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2014 οι ζημίες ανήλθαν σε 10,849 εκατ. ευρώ από ζημίες 8,220 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2013. 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) στο εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 17,715 εκατ. ευρώ από 27,224 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 34,9% ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,239 εκατ. ευρώ από ζημίες 2,953 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2013. 

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 42,471 εκατ. ευρώ από 52,819 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 19,6%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2014 τα EBITDA ανήλθαν σε 5,903 εκατ. ευρώ από 5,201 αυξημένα κατά 13,5%.