Σε αρνητικά επίπεδα παρέμεινε τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τη στατιστική αρχή  της χώρας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,1% σε σχέση με πέρυσι, έπειτα από πτώση 0,2% που είχε σημειώσει τον Σεπτέμβριο.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,2% τον Οκτώβριο, έναντι πτώσης 0,3% που είχε σημειώσει τον προηγούμενο μήνα.