Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα ανακοινωθούν οι οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2014 του Ομίλου Υγεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές. 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «το Υγεία γνωστοποιεί ότι η ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων για το εννεάμηνο της χρήσης 2014 θα δημοσιευθούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.».