Στη 47η θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Επιχειρηματικότητας (GEI) συγκαταλέγεται η Ελλάδα, η κατάταξη του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα.

Στην έρευνα του Παγκόσμιου Δικτύου Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο GEDI η Ελλάδα παρουσιάζει ταυτόχρονα εξαιρετικά δυνατά σημεία αλλά και σημαντικές ελλείψεις.

Τα δυνατά σημεία της χώρας σύμφωνα με τον δείκτη είναι οι δεξιότητες των επιχειρήσεων σε στάδιο εκκίνησης, το ανθρώπινο δυναμικό, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας, και η διεθνοποίηση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι η γραφειοκρατία η οποία αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στις επιχειρηματικές της δυνατότητες. Παρότι έχουν γίνει βήματα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και τη μετακίνηση της οικονομικής δραστηριότητας από την παραοικονομία στην επίσημη οικονομία, η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της όσον αφορά την αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης αναφέρεται.

Ο δείκτης GEI, που αποτελεί μια κλίμακα ανάλυσης των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων σε 130 χώρες-από την Αλβανία μέχρι και τη Ζάμπια-αξιολογεί τις επιχειρηματικές δυνατότητες σε παγκόσμιο επίπεδο στο 52% και θα παρουσιαστεί σε συνόδους σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικών και σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ανά τον κόσμο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας.

Σχετική εκδήλωση που αφορά τη χάραξη πολιτικής στην οποία θα γίνει και αναφορά στον Δείκτη και στα συμπεράσματά του θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 21 Νοεμβρίου.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακολουθούν (με σειρά βαθμολογίας): ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Δανία, η Ισλανδία, η Ταϊβάν, η Ελβετία και η Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με τον Δείκτη, τα ποσοστά της επιχειρηματικότητας τείνουν να είναι υψηλότερα στις πλουσιότερες χώρες ενώ διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις και έχουν άλλες προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων τους.