Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις και την είσοδο σε ύφεση, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας επανέλαβε τις αισιόδοξες προβλέψεις της για την πορεία της οικονομίας.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε την εκτίμηση για μετριοπαθή οικονομική ανάκαμψη, υποδεικνύοντας ότι η ύφεση που ακολούθησε την πρώτη αύξηση του φόρου επί των πωλήσεων νωρίτερα φέτος θα είναι βραχύβια.

«Η ιαπωνική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει με μετριοπαθείς ρυθμούς, αν και κάποια αδυναμία, ιδιαίτερα στην πλευρά της παραγωγής έχει παρατηρηθεί» , αναφέρει η τράπεζα.