Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της θυγατρικής εταιρείας του ΟΠΑΠ, Opap Investment Ltd με την Payzone Hellas. 

Η τελική σύμβαση αφορά στην εξαγορά του 90% της Payzone Hellas AE.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΠΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε κατόπιν παροχής των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές Ανταγωνισμού.

TAGS