Στο 4,05% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Montanaro Asset Management Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Frigoglass ABEE. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Frigoglass, κατόπιν διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου στην οποία προέβη η Montanaro Asset Management Limited την 18η Νοεμβρίου 2014, το ποσοστό συμμετοχής της στη Frigoglass μειώθηκε από 5,65% (που αντιστοιχούσε σε 2.857.107 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) σε 4,05% (που αντιστοιχεί σε 2.047.661 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου).