Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. 

Συγκεκριμένα, διατηρήθηκε το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης μίας εβδομάδας στο 8,25%, το επιτόκιο δανεισμού μιας ημέρας στο 7,5% και το επιτόκιο χορήγησης μιας ημέρας στο 11,25%.