Χωρίς το επίδομα θέρμανσης έμειναν 450.000 δικαιούχοι που είχαν υποβάλλει την σχετική αίτηση καθώς χθες Πέμπτη 20 Νοεμβρίου δεν πιστώθηκαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Ο λόγος της καθυστέρησης οφείλεται στην μη έκδοση από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων της εγκυκλίου που να αποσαφηνίζει ότι «το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο». 

Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας προκύπτει ότι μέχρι την 1η Νοεμβρίου τουλάχιστον 450.000 φορολογούμενοι αιτήθηκαν το επίδομα και την προκαταβολή του 25%. Κανονικά η προκαταβολή θα έπρεπε να χορηγηθεί μετά την παρέλευση 20ημέρου να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών.