Τις 38,2 ημέρες φθάνει η μέση διάρκεια πληρωμής των δαπανών του δημοσίου, από την ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης μέχρι την εξόφλησή της. 

Τα παραπάνω προκύπτουν από τελευταία επίσημα στοιχεία, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους των δανειστών, για τον Κύριο Δείκτη Επιδόσεων (Key Performance Indicator) στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. 

Όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η ελληνική πολιτεία έχει λάβει σειρά μέτρων για την αποτροπή σώρευσης ληξιπρόθεσμων επιβαρύνσεων που επιβαρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα. 

Απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, σχετικά με «τις τραγικές καθυστερήσεις στις αποπληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου» από επιστροφές ΦΠΑ, αναφέρει ότι «η διαδικασία έχει επιταχυνθεί, γεγονός που αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση των εκκρεμοτήτων επιστροφής από 1,120 δισ. ευρώ περίπου το Μάρτιο του 2013, στα 0,8 δισ. ευρώ σήμερα». 

Προθεσμίες για τις πληρωμές 

Με το έγγραφό του, ο υπουργός Οικονομικών απαντά στην κα Μπακογιάννη και για την ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές (Late Payment Directive-LPD). Με τις διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας, προβλέπεται και η πληρωμή των πιστωτών του Δημοσίου σε εμπορικές συναλλαγές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Η μη τήρηση των προθεσμιών αυτών συνεπάγεται την καταβολή τόκων υπερημερίας και εφάπαξ χρηματικού ποσού 40 ευρώ χωρίς όχληση του δικαιούχου, καθώς και εξόδων είσπραξης, εφόσον αυτά επιδικαστούν. 

Ο κ. Χαρδούβελης αναφέρεται στη συγκεκριμένη οδηγία καθώς η κ. Μπακογιάννη είχε ζητήσει να ενημερωθεί αν το ελληνικό δημόσιο πληρώνει νόμιμο τόκο υπερημερίας μετά την υπέρβαση των 30 ημερών, όπως ορίζει η οδηγία. Όπως τονίζει ο υπουργός Οικονομικών, η ελληνική πολιτεία, στο πλαίσιο εφαρμογής των υπόψη διατάξεων, αλλά και σχετικής μνημονιακής υποχρέωσης, έλαβε σημαντικά μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, την αποτροπή δημοσιονομικών επιβαρύνσεων και την αποφυγή σώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που επιβαρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αναφέρεται ειδικότερα στον επανακαθορισμό των προθεσμιών για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, από 50 σε 20 ήμερες. Παράλληλα, καθορίστηκαν σύντομες προθεσμίες για την αποστολή των δικαιολογητικών των υπόψη δαπανών για ενταλματοποίηση και για θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις προβλεπόμενες περιπτώσεις. 

Επίσης, ο υπουργός επισημαίνει τη σειρά παρεμβάσεων στο υφιστάμενο δημοσιονομικό δίκαιο με τις οποίες επισπεύστηκε η διαδικασία πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου που διενεργείται από 1.1.2014 από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου χωρίς τη μεσολάβηση των ΔΟΥ, «με συνέπεια την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου στην πληρωμή πιστωτών του Δημοσίου». Αναφέρει, ακόμη, ότι αναπτύχθηκε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, το υποέργο πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου από τις ΥΔΕ, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. «Με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται κατ΄ ουσία ο χρόνος πληρωμής των δικαιούχων αμέσως μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος» τονίζει ο κ. Χαρδούβελης. 

Ο κ. Χαρδούβελης υπενθυμίζει ότι από 1.7.2014 έχει καταργηθεί διάταξη που προέβλεπε τη μη εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ των διαταγών πληρωμής, όσον αφορά στις εμπορικές συναλλαγές, για τις οποίες η σχετική απαίτηση πληρωμής γεννήθηκε μετά τις 16.3.2013 (ημερομηνία υποχρεωτικής ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο). Θυμίζει εξάλλου ότι με δύο Προεδρικά Διατάγματα καθορίστηκαν και αναπροσαρμόστηκαν αντίστοιχα τα όρια δαπανών που ελέγχονται προληπτικά από το ελεγκτικό συνέδριο. «Με το μέτρο αυτό εξοικονομείται περαιτέρω χρόνος στην όλη διαδικασία πληρωμής των εμπορικών συναλλαγών, προς όφελος των πιστωτών του Δημοσίου».

Παρακολουθούνται οι επιδόσεις 

«Περαιτέρω, προκειμένου να παρακολουθούνται τόσο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και από τους δανειστές, οι επιδόσεις στον τομέα εξόφλησης των δαπανών του δημοσίου, σε σχέση με τα οριζόμενα στην οδηγία (LPD), έχει εισαχθεί, υπολογίζεται και παρακολουθείται, σε τριμηνιαία βάση, ο Κύριος Δείκτης Επιδόσεων.


Τόκοι υπερημερίας

Όσον αφορά στην καταβολή τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση καθυστερήσεων πληρωμών, ο υπουργός Οικονομικών απαντά ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η προσαρμογή και επέκταση σχετικής λειτουργικότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, μετά την ολοκλήρωση της οποίας- και την υλοποίηση των σχετικών τεχνικών θεμάτων- θα είναι δυνατό να ξεκινήσει η καταβολή των τόκων στους πιστωτές του Δημοσίου, σε περίπτωση υπερημερίας. 
 

«Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι από πλευράς ΓΛΚ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας και την ταχεία πληρωμή των πιστωτών του Δημοσίου κατά τις εμπορικές συναλλαγές, γεγονός που θα επιτρέψει την τροφοδότηση της πραγματικής οικονομίας με τους αναγκαίους πόρους και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη αυτής», υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομικών. 


Επιστροφή ΦΠΑ

Ως προς το σκέλος της επιτάχυνσης της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ, ο κ.Χαρδούβελης αναφέρεται στη νέα διαδικασία που ξεκίνησε από 15.3.2013 κατά την οποία εφαρμόζεται μέθοδος ανάλυσης κινδύνου σε κεντρικό επίπεδο, και με βάση αυτή καταρτίζεται κατάσταση αιτήσεων για τις οποίες η επιστροφή πραγματοποιείται άμεσα, χωρίς έλεγχο αλλά και αιτήσεων για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται μετά από έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως τονίζει, η επιστροφή πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

«Με τη νέα διαδικασία έχει επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση των εκκρεμοτήτων επιστροφής από 1,120 δις ευρώ περίπου το Μάρτιο του 2013, στα 0,8 δις ευρώ σήμερα» ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών.