Απέρριψε η Ιταλία το σχέδιο εκχώρησης νέων εξουσιών στις Βρυξέλλες για καταπολέμηση αθέμιτων κινεζικών επενδύσεων. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαφωνούν ιδεολογικά για το πώς να αντιμετωπίσουν τις χώρες οι οποίες προβαίνουν στην πρακτική του dumping, της μαζικής διάθεσης προϊόντων σε τιμές τεχνητά χαμηλές για την κατάκτηση αγορών στην Ευρώπη.

Έπειτα από μια σειρά διενέξεων για το εμπόριο, ιδίως με την Κίνα, για μια σειρά τομέων και προϊόντων —από τις τηλεπικοινωνίες ως τα φωτοβολταϊκά— η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 2013 να θεσπιστούν κανόνες προκειμένου να καταστεί ευκολότερο να επιβάλονται κυρώσεις σε εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν αγαθά σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής τους.

Όμως η Ιταλία, η οποία προέδρευσε στο συμβούλιο των υπουργών Εμπορίου στις Βρυξέλλες, κατέστησε σαφές ότι υπάρχουν βαθιές διαφωνίες. Χώρες όπως είναι η Γαλλία λένε ότι η Ευρώπη πρέπει να προασπίσει τις βιομηχανίες της, ενώ οι υπέρμαχοι του ελεύθερου εμπορίου, όπως η Σουηδία, θεωρούν τους κανόνες αυτούς προστατευτισμό.

«Είναι νεκρό», δήλωσε ο Κάρλο Καλέντα, υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας αρμόδιος για το εμπόριο, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Υπάρχει ένα σαφές ιδεολογικό ρήγμα. Οι μισές χώρες θεωρούν πως αυτό είναι ένα προστατευτικό μέτρο», πρόσθεσε ο ίδιος.