Στη μείωση του ενεργειακού κόστους, των φορολογικών βαρών και του μη μισθολογικού κόστους θα πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι του πακέτου Γιουνκέρ, σύμφωνα με τις προτάσεις της ευρωπαϊκής οργάνωσης εργοδοτών Businesseurope.

Οι προτάσεις ανακοινώθηκαν σήμερα μετά από τη συνάντηση κορυφής των προέδρων της οργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη και οι εργοδότες ζητούν:

  • Να αναληφθούν σαφείς δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης για την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, τη δημοσιονομική σταθερότητα, την καλύτερη νομοθέτηση και τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τις επενδυτικές αποφάσεις.
  • Να προωθηθούν εναλλακτικές χρηματοδοτικές λύσεις πέρα από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, όπως είναι η αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank).
  • Να υποστηριχθούν πιο ενεργητικά η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και το άνοιγμα σε αγορές πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων ως κρίσιμες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.
  • Να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, η νέα επιχειρηματικότητα και η ανάληψη ρίσκου προκειμένου η Ευρώπη να δημιουργήσει περισσότερες δουλειές και νέες επιχειρήσεις.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του προεδρεύοντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντζι, συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας και ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος.