Γράφει η Μαίρη Πολλάλη

Επιπτώσεις στη δανειακή ροή των κεφαλαίων που απομένουν, από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΔΝΤ, επιφέρει η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εκπροσώπους των πιστωτών.

Η αξιολόγηση της τρόικας βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς από τη συμφωνία των δύο πλευρών θα οδηγήσει και στην αποδέσμευση των δόσεων που απομένουν τόσο από την ΕΕ και την ΕΚΤ, όσο και από το ΔΝΤ.

Και μπορεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να ολοκληρώνεται επισήμως στο τέλος του έτους, ωστόσο η σχέση μας με το Ταμείο, σε αντίθεση με την επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης, έχει σημαντικά κωλύματα.

Συγκεκριμένα, από τα 29 δισ. χρηματοδότησης που προέβλεπε το ΔΝΤ μέχρι το 2016, έχουμε πάρει μόνο τα 12,8. Το 2014 η Ελλάδα δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από τις δόσεις των 1,8 δισ. ευρώ που προβλέπει το πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά και όσα χρήματα έχει εισπράξει φέτος προέρχονται από δόσεις προηγούμενων ετών.

Η εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα συνεπάγεται, επίσης, ασυνέπεια από την πλευρά των δανειστών στην εκπλήρωση των δανειακών υποχρεώσεων, καθώς το πρόγραμμα για το ΔΝΤ προέβλεπε τέσσερις ισόποσες καταβολές δόσεων το χρόνο. Έτσι, αυτή τη στιγμή τα χρήματα του Ταμείου, που υπολείπονται στο ελληνικό πρόγραμμα, ανέρχονται σε 12,5 δισ. αν η Ελλάδα πάρει την τελευταία δόση των 3,5 δισ. ευρώ.

Η καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων είναι πάγια τακτική των δανειστών, καθώς πριν από την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων στην ελληνική οικονομία, υπήρχε ο εκβιασμός της δόσης με κάθε αξιολόγηση από την τρόικα.

Η Ελλάδα συνήθως έχανε την πρώτη αξιολόγηση του έτους και έτσι εισέπραττε διπλή δόση στο τέλος κάθε χρόνου, καθώς το ΔΝΤ δεν μπορεί βάσει του καταστατικού του να εκταμιεύσει διπλή δόση παρά μόνο στην αρχή ή στο τέλος του έτους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκταμιεύσεις των δόσεων από το Ταμείο να έχουν πάει πίσω και το ΔΝΤ να μην έχει καταβάλει σωρευτικά τέσσερις δόσεις, συνολικού ύψους 7,2 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο που εξετάζεται τώρα είναι τα κεφάλαια αυτά να περάσουν και αυτά σε μια προληπτική γραμμή πίστωσης.

Η γραμμή αυτή θα πρέπει να διαφέρει από την ευρωπαϊκή (ECCL), καθώς το καταστατικό του Ταμείου δεν επιτρέπει τη παροχή τεχνικής στήριξης σε άλλα προγράμματα. Για αποκτήσει, ωστόσο, πρόσβαση η Ελλάδα στην πιστοληπτική γραμμή του ΔΝΤ θα πρέπει να ικανοποιεί συνεχώς κάποιες συμφωνημένες προϋποθέσεις.