Στα «σκαριά» βρίσκεται η ρύθμιση για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια.

Τα επιτελεία των τραπεζών ετοιμάζουν πακέτο των τριών επιμέρους ρυθμίσεων ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, αποκλείοντας την οριζόντια αντιμετώπιση. Όπως γράφει η Realnews, από τα 27 δισ. ευρώ επισφαλή στεγαστικά, τα 12,5 δισ. ευρώ έχουν ήδη ρυθμιστεί τα τελευταία τρία χρόνια και η επικείμενη ρύθμιση αφορά δάνεια ύψους 14, 5 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η κυβέρνηση ζήτησε από τους τραπεζίτες να βάλουν πλάτη στους πλειστηριασμούς, παρά μόνο σε όσους είναι στρατηγικά κακοπληρωτές, δηλαδή έχουν και δεν πληρώνουν, κάνοντας χρήση της προστασίας που προσφέρει ο νόμος. Οι εν λόγω κακοπληρωτές είναι περίπου 20.000 δανειολήπτες και ανέρχονται στο 15% των στεγαστικών δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση έξι μήνες. 

Η ήπιας μορφής ρύθμιση είναι βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα, δηλαδή με διάρκεια ζωής μικρότερη των πέντε ετών και θα αντιμετωπίζει περιπτώσεις που οι δυσκολίες αποπληρωμής από την πλευρά του δανειολήπτη κρίνονται βάσιμα προσωρινές.

Οι λύσεις που πρόκειται να εξεταστούν αφορούν: 

- Την καταβολή για 5 έτη μόνο τόκων

- Τη μείωση της δόσης

- Περίοδο χάριτος ενός έτους με αναστολή πληρωμών

- Τη δυνατότητα ο δανειολήπτης να μεταφέρει χρονικά μία δόση του δανείου

Στη μεσαία κατηγορία, η ρύθμιση αναμένεται να είναι μακροχρόνιου χρονικού ορίζοντα, με διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών. 

Η ρύθμιση προβλέπει:

- Μόνιμη μείωση του επιτοκίου

- Αλλαγή του τύπου του επιτοκίου

- Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου

Η πλέον σκληρή ρύθμιση, η οποία θα φέρει την επωνυμία «οριστική», προβλέπει:

-Την εθελοντική παράδοση του ανυπόθηκου δανείου του ακινήτου στην τράπεζα. Επί της ουσίας, ο δανειολήπτης δίνει το ακίνητο και τελειώνει με το δάνειο. 

- Το lease back του ακινήτου.

- Ο δανειολήπτης πουλά το ακίνητο στην τράπεζα και το ενοικιάζει για 3 χρόνια

- Θα δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής του στεγαστικού με άλλο δάνειο μικρότερης αξίας.