Δεν έγινε δεκτή από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση της εταιρείας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες για την άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης κατ' άρθρο 106β Ν. 3588/2007, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική επιστολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία θα καταθέσει έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ενώ παράλληλα η διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειές της για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης που θα επιτρέψει την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.