Ισχνή θα συνεχίσει να είναι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με αναλυτές της Eurobank

«Εκτιμούμε ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα συνεχίσει να καταγράφει μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης, των συνθηκών πιστωτικής στενότητας στην περιφέρεια, της αυξημένης ανεργίας και της εύθραυστης οικονομικής εμπιστοσύνης», εκτιμούν οι αναλυτές και προσθέτουν:

«Ωστόσο, θεωρούμε πως η χαλαρή νομισματική πολιτική, η υποτίμηση του ευρώ, η σθεναρή εξωτερική ζήτηση και ο μικρότερος βαθμός δημοσιονομικής προσαρμογής θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να γίνει πιο αισθητή το 2015».

«Αναμένουμε η ΕΚΤ να επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς αξιογράφων το 2015, ώστε να βελτιώσει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και να ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης της οικονομίας. Συνολικά, εκτιμούμε ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 0,8% και 1,1% το 2014 και 2015, αντίστοιχα», καταλήγουν.