Ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου αναμένεται να παρουσιάσει την 26η Νοεμβρίου τα βασικά χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ

«Στόχος είναι να περάσουμε από την "κουλτούρα των κονδυλίων" σε μια "κουλτούρα ανάληψης κινδύνων", δεδομένου ότι ο ιδιωτικός τομέας διστάζει να επενδύσει σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένες χώρες λόγω του κλίματος αβεβαιότητας στην Ευρώπη», σχολίασαν κύκλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλώντας στο ημερήσιο έντυπο Europolitics για το σχέδιο, σκοπός του οποίου είναι να κινητοποιηθούν τα επόμενα χρόνια περίπου 300 δισ. ευρώ για την υλοποίηση μεγάλων και βιώσιμων έργων υποδομών στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πρόκειται να παίξει, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επιλεγμένων έργων, ενώ, κατά το Europolitics, πηγές που βρίσκονται κοντά στο κέντρο λήψης αποφάσεων χαρακτήρισαν «ενδιαφέρουσα» την πρόταση δημιουργίας ενός νέου οργάνου, ενός «οχήματος» ειδικής χρήσης.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου του νέου οργάνου σε μεταγενέστερο στάδιο. Στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η συμμετοχή τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελλείμματος, όπως ισχύει και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το σχέδιο θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Στα οικονομικά όργανα, ρόλος των οποίων θα είναι η συγκέντρωση των 300 δισ. ευρώ, στα έργα και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της επένδυσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Πολλές πηγές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ιδέα δημιουργίας του «one stop shop» προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να εκλογικευτεί ο τρόπος χρηματοδότησης των μεγάλων επενδυτικών έργων.