Υπεγράφησαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη οι αποφάσεις (ΚΥΑ) για μείωση του ενεργειακού κόστους.

Από την εφαρμογή τους, προβλέπεται μείωση του κόστους για τις βιομηχανίες κατά 15-20 εκατ. ευρώ ετησίως, για τη χρονική περίοδο 2013- 2020 (δηλαδή συνολικά περί τα 150 εκατ. ευρώ).

Το μέτρο υλοποιείται αφού εγκρίθηκε νωρίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την αντιστάθμιση μέρους της αύξησης του ενεργειακού κόστους που προέκυψε για τις βιομηχανίες από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής αντιρρυπαντικής πολιτικής και την αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Οι δύο ΚΥΑ ρυθμίζουν τη διαδικασία υλοποίησης του μέτρου από τον Λειτουργό Αγοράς Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) μέχρι το τέλος του 2014 και προσδιορίζουν τους πόρους για τη χρηματοδότησή του, που προέρχονται κυρίως από τα έσοδα που προκύπτουν από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Δικαιούχοι της αντιστάθμισης είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως χαρτοβιομηχανία, κεραμοποιία, κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία μετάλλων, κ.α. ενώ η εφαρμογή θα ξεκινήσει αναδρομικά από το 2013.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης επεσήμανε:

«Με την υπογραφή των σχετικών ΚΥΑ, ολοκληρώνεται μια συντονισμένη πολιτική και επιστημονική προσπάθεια για ενσωμάτωση στην Ελληνική ενεργειακή πολιτική ενός σύγχρονου μέτρου μείωσης του ενεργειακού κόστους. Ενός μέτρου, που ήρθε για να μείνει πολλά χρονιά, καθώς θεωρείται δεδομένη η επέκτασή του και μετά το 2020. Η αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, προκειμένου να προστατέψει την ευρωπαϊκή και ελληνική βιομηχανία από τον διεθνή ανταγωνισμό. Με ένα ποσό ύψους 120 - 160 εκατ. ευρώ, το ΥΠΕΚΑ αποτελεί ένα από τα πρώτα Υπουργεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενσωματώνει στις πολιτικές του ένα τέτοιο μέτρο στήριξης της εγχώριας βιομηχανίας».