Άνοιξε τελικά το βράδυ της Δευτέρας η εφαρμογή στο TAXISnet για την τακτοποίηση χρεών σε 100 δόσεις.

Έτσι οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 15.000, μπορούν να τις ρυθμίζουν σε 100 δόσεις, και όσοι έχουν πάνω από 15.000 θα μπορούν να μπαίνουν σε ρύθμιση έως 72 δόσεις.

Ενεργοποιήθηκε πριν από λίγο η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι έχοντες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους σε 100 δόσεις (εφόσον τα χρέη δεν ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ) ή σε έως και 72 δόσεις (εφόσον χρωστούν περισσότερα από 15.000 ευρώ).

Από τη νέα διορθωμένη απόφαση, που δημοσίευσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου, εξαιρέθηκαν οι βεβαιωμένες οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014. Δηλαδή δεν υπάγονται στη ρύθμιση οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ και η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όσοι οφείλουν (βασική οφειλή) έως 1.000.000 ευρώ, ενώ την αίτηση θα πρέπει να την υποβάλουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2015.

Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης:

  • Η υποβολή της αίτησης γίνεται για ανοικτές ατομικές οφειλές όπως είναι καταχωρημένες στο TAXIS. Κατ’εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη ή πρόκειται για οφειλές από συνυποχρέωση ή/και συνυπευθυνότητα η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.
  • Η καταβολή της πρώτης δόσης λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
  • Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης.
  • Εφόσον δεν καταβάλλετε την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλλετε νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσετε τις οφειλές σας.
  • Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης με την χρήση μοναδικού κωδικού (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής – Τ.Ρ.Ο.).

Η καταβολή της οφειλής δύναται να διενεργείται και μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης. Για την πραγματοποίηση της πάγιας εντολής θα πρέπει να απευθυνθείτε στους Φορείς Είσπραξης.

Για να βρείτε την εφαρμογή θα πρέπει να μπείτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet. Από τον κατάλογο των εφαρμογών,  θα βρείτε τις «ρυθμίσεις οφειλών» και θα επιλέξετε την «αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων 2014».

Ενεργές είναι ακόμη δύο εντολές: η πρώτη αφορά σε αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν τη ρύθμιση των 48 δόσεων αλλά να εξασφαλίσουν τη μείωση των τόκων (σ.σ ο νόμος δίνει σε αυτούς που θα παραμείνουν στη ρύθμιση των 48 δόσεων Bonus καθώς από 1/1/2013 το επιτόκιο θα προσδιοριστεί με 4,56% αντί με 8,5%).

Επίσης, είναι ανοικτή η εντολή για υπαγωγή οφειλών στην λεγόμενη πάγια ρύθμιση η οποία προβλέπει 12 ή και 24 δόσεις για οφειλές που δημιουργήθηκαν από έκτακτες αιτίες. Όπως θα διαπιστώσουν οι χρήστες, η αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων του Ν. 4152/2013 έχει απενεργοποιηθεί έως και την 31/03/2015 σύμφωνα με τον Ν. 4305/2014.